Komu je ceník určen?

Registrovaným pacientům poskytuje CARE & CURE komplexní zdravotní péči plně hrazenou smluvními zdravotními pojišťovnami. V případě, že je klient samoplátce – není klientem žádné ze smluvních zdravotních pojišťoven (uvedených v úvodu), hradí lékařkou péči platbou v hotovosti.

Ceník pro samoplátce

Lékařská prohlídka pro zaměstnavatele 600,- Kč
Prohlídka k posouzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel 400,- Kč
Prohlídka k ověření zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
– pro řidiče nad 65 let
200,- Kč
Prohlídka k posouzení zdravotní způsobilosti k držení zbrojního průkazu 600,- Kč
Prohlídka k ověření zdravotní způsobilosti k prodloužení platnosti zbrojního průkazu 500,- Kč
Prohlídka k posouzení zdravotní způsobilosti ke studiu  80,- Kč
Prohlídka k posouzení zdravotní způsobilosti ke sportovní činnosti 250,- Kč
Vystavení potravinářského průkazu 200,- Kč
Aplikace očkovací látky nehrazené ze zdravotního pojištění
– neobsahuje cenu očkovací látky
200,- Kč
Lékařská zpráva o zdravotním stavu vystavená dle zdravotní dokumentace k jiným než léčebným účelům
– životní pojištění, bolestné, atd.
400,- Kč
Vystavení náhradního hlášení
– ztráta průkazu pracovní neschopnosti
100,- Kč
Vyjádření lékaře před umístěním do ústavu sociální péče 100,- Kč
Podrobný výpis ze zdravotní dokumentace
– do dvou týdnů
200,- Kč
Příplatek za expresní vyhotovení lékařské zprávy pro jiné než léčebné účely – běžná lhůta 2 týdny
– na počkání
– do druhého dne
 

+ 200,- Kč
+ 150,- Kč

Poštovné
– zaslání dokumentace poštou v rámci České republiky
30,- Kč
Předoperační vyšetření k zákrokům nehrazeným z veřejného zdravotního pojištění 800,- Kč
CRP test s výsledky na počkání 150,- Kč
INR test srážlivosti krve s výsledky na počkání 150,- Kč
Stanovení hladiny cukru v krvi glukometrem s výsledky na počkání 50,- Kč
FOB test  200,- Kč
EKG vyšetření včetně výsledků 350,- Kč
Vstupní prohlídka vč. EKG  850,- Kč
Komplexní preventivní prohlídka vč. EKG 750,- Kč
Cílené vyšetření lékařem 500,- Kč
Kontrolní vyšetření lékařem 350,- Kč
Vyšetření/konzultace na vyžádání mimo ordinační hodiny
– za každých započatých 30 min
700,- Kč

Smluvené zdravotní pojišťovny

  • Slavia pojišťovna