• štěstí nacházíme
  • především ve zdraví

Pracovní lékařství

Pracovní lékařství

Pracovní lékařství je obor, který se zabývá vlivem práce, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví zaměstnanců. Pracovní lékařství je interdisciplinární obor, který integruje především poznatky z hygieny práce, fyziologie a psychologie práce, průmyslové toxikologie, nemocí z povolání a všeobecného lékařství.  

  • příprava podkladů pro kategorizaci prací
  • vedení lhůtníků prohlídek
  • management péče – organizace zajištění prohlídek PLS
  • zajištění vstupních, periodických, mimořádných a výstupních prohlídek
  • pravidelný dohled pracovišť
  • realizace školení první pomoci
  • poradenství

© 2019 CARE & CURE Clinic s.r.o. - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |