• štěstí nacházíme
  • především ve zdraví


Zdravotní pojišťovny

Našimi významnými partnery v oblasti zdravotního pojištění jsou:

  • 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR.
  • 201 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR.
  • 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna.
  • 207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
  • 209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda.
  • 211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR.
  • 213 Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna.

 

dále komerční zdravotní pojišťovny:

 

Jak změnit zdravotní pojišťovnu?

Zdravotní pojišťovnu můžete změnit pouze 1 x za rok. Podle termínu, kdy o změnu požádáte, se stanete klientem nové pojišťovny buď k 1. červenci (pokud o přeregistraci požádáte mezi 1. lednem až 31. březnem) nebo k 1. lednu (pokud o přeregistraci požádáte mezi 1. červencem až 30. zářím).

Pro přechod k nové pojišťovně je třeba vyplnit a vlastnoručně podepsat papírovou přihlášku. Elektronické formuláře ji nemohou nahradit.

Odhlášení u stávající zdravotní pojišťovny provádí Vaše nová zdravotní pojišťovna. Vámi vybraná nová zdravotní pojišťovna Vám zašle novou kartu pojištěnce, kterou se budete při návštěvách lékařů prokazovat


© 2019 CARE & CURE Clinic s.r.o. - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |